Xharra Group

Ne jemi distributor i profilave gjermane VEKA A.G, profilave te aluminit turk ASISTAL, panellave te aluminit grek TEHNI, shkumave belge te montimit SOUDAL, te produkteve te FUJIFILM nga Japonia, “GRUNDIG Accessories” nga Gjermania si dhe disa firmave te vogla te aksesoreve te dyerve dhe dritareve. Me korrektesine ndaj furnitoreve si per nga pagesat ashtu edhe per nga permbajtja ndaj kontrates kemi krijuar nje imazh te mire tek ta. Kur ne kontaktojme firmat e reja verejme se jane te informuar me korrektesine dhe reputacionin e ndermarrjes sone.

“Xharra Plast” sot i ka te punesuar 68 punetore. Me kete numer te punetoreve dhe qarkullimin vjetor ndermarja jone bene pjese ne grupin e ndermarrjeve me madhesi te mesme. Ne Prizren, qytet i cili i ka mbi 3000 subjekte ekonomike, ne jemi ne grupin e tatimpaguesve te medhenj, ku i permbahemi datave dhe vlerave me nje saktesi te madhe. Gjate tere aktivitetit afarist brenda ketyre 10 viteve, i tere profiti i ndermarjes eshte investuar ne zgjerimin e kapaciteteve punuese (ne blerjen e patundshmerive) me qellim te rritjes se aseteve dhe ne kualifikimin profesional te kuadrove punuese.

Gjithashtu, ne jemi aksionar ne ndermarjen per prodhimin e materialit hidroizolues “IZOKOS” nga Prizreni. Sot asetet e Xharra Plast jane rreth 9.5 milion €.

Partnerët


Visit Us On Facebook